Правила конкурсного приймання
до Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 62
Харківської міської ради Харківської області розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. № 389 „ Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл області”.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Приймання учнів до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів
№ 62 Харківської міської ради Харківської області здійснюється на конкурсній основі .
1.2 Для розробки Правил конкурсного приймання створюється робоча група у складі:
- заступник директора з навчально-виховної роботи у початковій школі;
- заступник директора з навчально-виховної роботи з іноземних мов;
- вчителі початкових класів;
- вчителі англійської мови;
- психолог школи;
- логопед школи;
- лікар школи.
Правила обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради школи, затверджуються директором школи.
1.3. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються у приміщенні школи.
2.2. Школа залишає за собою право проводити співбесіду з дитиною або тестування.
2.3. Організаційні збори батьків, діти яких виявили бажання навчатися у 1-му класі з поглибленим вивченням англійської мови, проводяться у березні місяці кожного року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Створити конкурсну комісію у складі 3-х осіб: - вчителя початкових класів;- вчителя англійської мови;- психолога.Склад конкурсної комісії затвердити наказом директора школи за погодженням з радою школи
2.6. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подаються на ім’я директора школи. Крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор школи за погодженням з відповідним органом управляння освітою.
3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше, ніж 30 хвилин.
3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова конкурсної комісії у присутності її членів та вступників.
3.6. Для проведення конкурсного випробування у формі тестування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу. Після закінчення випробування роботи шифруються головою конкурсної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії після виставлення балів.
3.7. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів конкурсної комісії.
3.8. Результати співбесіди та тестування доводяться до відома батьків або осіб, що їх заміняють, не пізніше 3-х днів після конкурсу.
3.9. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
3.10. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.
4.3. Якщо діти, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управліня освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. За результатами конкурсних випробувань в кожному спеціалізованому класі учні зараховуються відповідно до здібностей і нахилів у підгрупи (А,Б,С).

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1 Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.
5.3. При порушенні школою вимог даних Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням відповідного органу управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний курс, результати якого є остаточними.

Кiлькiсть переглядiв: 40

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.