• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Домашні завдання

Предмети

Класи

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Біологія

Розмноження та розвиток рослин

Тип „Членистоногі”

1 тема: „Кровообіг”

2 тема „Дихання”

Будова та хімічний склад клітин

Основи селекції та біотехнології

Хімія

Початкові хімічні поняття. Валентність. Хімічні формули.

Основні класи неорганічних сполук.

Іонні рівняння

Нітроген і фосфор. Їхні сполуки.

Естери. Глюкоза.

Історія України

1.Держава з центром у Києві.

2.Розквіт Київської Русі.

3.Скрутні часи Київської держави.

1.Феодальна роздробленість Київської Русі.

2.Галицько-Волинське князівство.

3. Роман Мстиславич.

4. Монголо-татарське іго.

5. Данило Галицький.

1.Передумови нац.визв.війни

2.Розгортання боротьби у 1648-1649рр.

3.Воєнно-політичні події 1649-1651рр.

4.Українська гетьманська держава.

5.Події 1651-1653рр.

6.України в системі міжнародних відносин.

1.Початок національного відродження напр.ХУІІІ-поч.ХІХ ст.

2.Національна ідея,українознавство,народознавство.

3.Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців.

4. Ідея соборності українських земель.

1.Проголошення незалежності УНР.

2.Перша спроба радянізації України.

3.Брестський мир.

4.Держава Скоропадського.

5.Утворення Директорії УНР.

6.Друга війна радянської Росії з УНР.

7.ЗУНР.

1) Повоєнна відбудова в Україні.

2) Радянізація західно-українських земель.

3) Культурне життя в Україні у II половині 1940 початку 1950 рр.

4) Складання тестів за темою: „ Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 початок 1950-х рр.”

Всесвітня історія

1.Найдавніші держави Дворіччя.

2.Ассирія.Холдейське царство.

3.Фінікія.

4.Перська держава.

5.Кімерійці та скіфи на території сучасної України.

6.Підготовка до оцінювання.

1.Візантійська імперія.

2.Арабський халіфат.

3.Скандінавія.

4.Англія.

5.Франція.

6.Столітня війня.

7. Німеччина.

1.Річ Посполита.

2.Московська держава за Івана Грозного.

3.Московська держава у 17ст

4.Англійська революція

5.Промисловий переворот в Англії.

6. Диктатура Кромвеля.

7.”Славна революція”

8.Абсолютизм у Европі.

1.Головні ознаки суспільно-політичного та економічного розвитку світу від кінця ХУІІІ до початку ХХст.

2.Англія у ХІХст.

3.Росія у ХІХст.

1.Франція.

2.Тоталітаризм.

3.Російська революція.

4.Встановлення радянської влади.

5.СРСР у 20 роки

6.СРСР у 30 роки.

7.Італія.

8.Німеччина9.Нацистська диктатура.

1) США 1960-1970 рр

2) США 1980-2004 рр

3) Канада

4) Реферат „Розвиток США у післявоєнний період”

Російська мова

Второстепен-ные члены предложения. Однородные члены предложения. Синтаксичес-кий разбор простого и сложного предложений.

Впр. 21-25, 26-31, выуч. Правила § 11-14
Имя существительное. Упр.43-49, 52-53, 58-60 Глагол. Правила, § 11-15, упр.53-65

Односостав-ные предложения. § 11-14 упр. 69-79

9В: § 22, 23, 25, 26, 28, 29
упр. 150, 158, 173, 182, 198, 207

Чередующие-ся гласные в корнях. (повторение) Синтаксис простого предложения. Составить алгоритмы.

Література

Тема: «Литературные сказки»

Читать, отвечать на вопросы.
Басни Крылова. Наизусть «Волк и ягненок» Литератур-ные баллады. Составить конспект.

(9В) С. 82-94

Читать „Мещанин во дворянстве”

С. 95-105, 106-116 „Недоросль” Фонвизина

(10 Б)

С. 190-232

„Гроза”, „Бесприданица” Островського, „Отцы и дети” Тургенева

Рассказы Бунина. Написать мини-сочинение «Символические образы в рассказах Бунина»

Українська мова

Опрацювати особливості твору-опису; створити твір-опис власного помешкання в художньому стилі.

Вивчити тему «Другорядні члени речення. Розділові знаки в реченні з узагальнюючим словом при однорідних членах речення».

Тема «Іменник». (повністю)

Написати твір «Мандрівки іменника»

Опрацювати тему «Дієслово».

Творча робота: «Мій тато (мама) – приклад для мене».

Опрацювати теми: Двоскладне речення . Головні та другорядні члени речення.

Теоретична робота (письмово): Види присудків (розписати).

Твір-роздум у публіцистичному стилі «Мої перспективи на майбутнє».

Класи з російською мовою викладання: Складнопідрядне речення. Види підрядних речень. (всі види)

Твір-роздум на морально-етичну тему «Мій ціннісний вибір у житті»

Класи з українською мовою навчання: Складносурядне речення. Розділові знаки. Твір-роздум на морально-етичну тему «Мій ціннісний вибір у житті».

Стаття в газету на морально-етичну тему «Я і природа». Повторити будову слова, орфограми в значущих частинах слова.

Повторити складне речення, пунктограми в складному реченні.

Написати твір-роздум «Моя майбутня професія»

Українська література

Прочитати:

Василь Королів-Старий казка «Хуха моховинка»;

Іван Липа казка «Близнята»;

Василь Симоненко

Казка «Цар Плаксій та Лоскотун»;

Леонід Глібов

Вірші: «Що за птиця?»,

«Квіткове весілля»; «Хто розмовляє?»,

«Хто сестра і брат?»

Творче завдання: скласти власну казку на основі спостережень над природою; скласти 5 загадок (віршованих, прозових).

Читати:

Т.Г.Шевченко «Думка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч». Вивчити напам’ять один із віршів. Готуватися до конкурсу декламаторів.

Леся Українка. Поезії: «Мрії»,

«Тиша морська»

Винниченко «Федько-халамидник».

Написати твір на тему: «Хто для мене особистість»

Читати:

Григір Тютюнник «Климко»

Записати спогади дідуся(бабусі, прабабусі, прадідуся) про війну.

Леся Українка «Давня казка»

Творча робота «Що для мене означає слово «Натхнення?»

Напам’ять В.Сосюра «Любіть Україну».

Г.Сковорода. Біографія.

Читати і вивчити напам’ять «Всякому місту – звичай і права»

Скласти доповідь: «Як я розумію словосполуку «сродна праця»

Для україномовних кл. додатково: читати байку «Бджола і шершень»;

поему І.П.Котляревського «Енеїда»

Читати: І Франко драма «Украдене щастя»,

Повість «Перехресні стежки». Творча робота «Кохання – добро чи зло?»

Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»

Творча робота «Що означає бути людиною державного масштабу»

Фізика

1.Фізичне тіло та речовина.Масса.

2.Будова речовини.Атоми. Молекули.

3.Рух молекул. Дифузія.

4.Агрегатні стани речовини.

1.Маса.Сила.

2.Сила і пружність.Закон Гука.

3.Сила тяжіння.

4.Вага тіла.Невагомість.

1.Електричний опір.

2.Закон Ома для ділянки кола.

3.Послідовне з′єднання провідників.

4.Паралельне з′єднання провідників.

1.Вологість повітря.

2.Властивості поверхні рідини

3.Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл.

Електромагнитні коливання.

Англійська мова

Unit 14
Подорож, транспорт. Ресторан та замовлення їжі.
PB с. 68-73
AB с. 66-71

Розділ 13

PB с. 64-67

AB с. 50-53

Здоров'я, хвороби. Фітнес та самопочуття.
PB с. 58-65
AB с. 45-50
Розділ 3
Спорт
SB Читання: Олімпійські ігри: колись та тепер
Впр. 1,2 с. 29
Впр. 1,2, 3, 4 с. 24-28
Письмо: Впр. 3,4 с.45
Граматика: Впр. 1-6 с.26-27
Unit 11
Англомовні країни
PB с. 84-90
WB с. 64-68
Unit 11
Життя суспільства. Мрії та дійсність.
SB с.90-91, впр. 2-5 (письмово в зошиті)
Текст "Супервулкан" - читати, перекладати
SB с. 114, впр. 1-5
WB с. 61-63, впр. 1-9
SB: граматичні правила с. 140

Розділ 10

SB с. 78-85, 117

WB с. 62-67

Математика

Множення натуральних чисел. Компоненти множення. (розв’язати рівень А,Б)

Ділення натуральних чисел. Компоненти ділення (рівень А,Б)

Переставна, сполучна та розподільна властивості множення (рівень А,Б)

Відношення. § 6 пункт 1 (рівень А)

Пропорції

§ 6 пункт 2 (рівень А)

Пряма та обернена пропорційність

§ 6 пункт 3 (рівень А)

Алгебра: многочлен, подібні члени многочлена;

Додавання і віднімання многочленів Множення многочлена і одночлена.

Множення двох многочленів

§ 10-13 пункт 1-4 (рівень А)

Геометрія:

Трикутник та його елементи;

Рівність трикутників. Перша ознака рівності трикутників.

§ 9-12 №№ 297-304, 320-330, 352-354

Алгебра:

Тотожні перетворення раціональних виразів.

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. § 6, 7

№№ 112-124, 135-146

Геометрія:

Теорема Фалеса.

Середня лінія трикутника.

Середня лінія трапеції.

§ 6 пункт 1-3 (рівень А)

Алгебра:

Квадратна нерівність.

Функції. Квадратична функція. Розв’язування квадратних нерівностей.

§ 2 пункт 12-13 (Рівень А)

Геометрія:

Правильні многокутники.

Побудова правильних многокутників Довжина кола і дуги кола. Площа круга та його частини.

§ 6, 7 (рівень А)

Алгебра:

Обернена функція. Обернені тригонометричні функції.

Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь.

§ 11,12 №№ 52-57

Геометрія:

Розміщення прямої і площини у просторі.

Ознака паралель-ності прямої і площини. Розміщення двох площин у просторі. Властивості паралельних площин.

§ 2 пункт 9-12 №№ 14-20

Алгебра:

Дослідження функції за допомогою похідної. Найбільше і найменше значення функції. Загальна схема дослідження функції. § 1-5 №№ 1,2,3 (А)

Геометрія:

Піраміда. Побудова піраміди та її перерізів. Зрізана та правильна піраміда. § 5 пункт 48-49 №№ 41-50
Інформатика1. У текстовому редакторі WORD написати твір на тему "Етапи історії розвитку компьютерів",з додавання малюнків та ілюстрацій.
2. Намалювати схему апаратної частини компьютера у програмі PAINT та додати ії у свій твір. Зберегти документ.
§4,стор10;§5,стор.12;§6,стор 14.Надати письмові відповіді на запитання після § у текстовому редакторі WORD,та зберегти.§4,стор394;§6,стор. 411.Виконати Приклади з §6 у електронній таблиці EXCEL.Зберегти документи.
Німецька моваТема: Школа
с. 46-54: виписати слова, вивчити.
с. 47, впр. 3
с. 61, впр. 1
с. 53, впр 5: читати та перекладати.
Вивчити відмінювання дієслів с. 49
Тема: Денний розпорядок
Підручник: с. 56-71: виписати слова, вивчити, всі вправи усно
Робочий зошит: с. 38-45 всі вправи письмово
(7Б)
Тема: Дозвілля і відпочинок
Підручник: с. 46-70: виписати і вивчити слова, всі вправи усно
Робочий зошит: с. 29-45 всі вправи письмово
(7А, 7В)
Тема: Моя квартира.
с. 102-115:виисати і вивчити слова
с. 104, впр. 5, с. 106, впр. 4,
с. 110, впр. 3, с. 114, впр. 4: читати та перекладати
Тема: Будні дні
Підручник: с. 47 виписати і вивчити слова.
с. 49, впр. 5 - усно
с. 50, 53: виписати і вивчити слова
с. 51: читати і перекладати
с. 54, впр. 4
с. 57: виписати і вивчити слова
с. 58, впр.3
Робочий зошит: с. 32, впр. 5 - письмово
с. 33, впр. 1-3
с. 35-36, впр. 1-3
с. 37, впр. 2,3
с. 38-39, впр. 1-3
Тема 1: Історія науки і техніки
Тема 2: Проблеми захисту навколишнього середовища.
Підготувати усні доповіді.
Тема: Мода і молодіжна культура
Підручник: с. 70-77: виписати і вивчити слова
Вправи: 5 (с. 70 - усно)
6 (с. 71 - письмово), 3 (с. 72 - усно), 5 (с. 73 - усно), 6 (с. 75 - письмово), 9 (с. 76 - письмово)
(11А)

Лекціон 7: виписати слова, вивчити

с. 58, впр. 4, с. 6: читати та перекладати текст

с. 59, впр. 7 письмово
КраїнознавствоModule 1: Everyday life
pp. 8-20
Ex 4, p. 9; ex. 2, 3, p. 10, ex. 2, 4, p. 12-13, ex. 3, 4, p. 14, ex. 6, p. 17, ex. 2, 3, 4, p. 18-19 - письмово у зошитах
Module 6: Global markets
pp. 80-90
Ex. 2, 3, 4, 5, pp. 80-81
Ex. 2, 3, 5, pp. 82-83
Ex. 2, 3, 4, p. 85
Ex. 2, 3, p. 87 - письмово у зошиті
Кiлькiсть переглядiв: 421

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.