Математика

Алгебра: Квадратна нерівність. Функції. Квадратична функція. Розв'язування квадратичних нерівностей. пп. 2 пункти 12-13: роз'я зувати рівень А.
Геометрія: Правильні многокутники. Побудова правильних многокутників. Довжина кола. Площа круга та його частини. пп. 6, 7: роз'я зувати рівень А.

Українська мова

Класи з російською мовою викладання:
Опрацювати тему "Складнопідрядне речення. Види підрядних речень (всі види)" повністю.
Написати твір-роздум на морально-етичну тему: "Мій ціннісний вибір у житті".
Класи з українською мовою викладання:
Опрацювати тему "Складносурядне речення. Розділові знаки" повністю.
Написати твір-роздум на морально-етичну тему: "Мій ціннісний вибір у житті".

Українська література

Прочитати: Г. Сковорода. Біографія.
Вивчити напам'ять "Всякому місту - звичай і права".
Скласти доповідь на тему: "Як я розумію словосполуку "сродна праця".
Класи з українською мовою викладання додатково:
Прочитати байку "Бджола і шершень"; поему І. П. Котляревського "Енеїда"

Російська мова

Тема: Односоставные предложения.
пп. 11-14, упр. 69-79 - письменно в тетрадях.

Література

Тема: "Эпоха Возрождения. Сонеты Шекспира и Петрарки": составить конспект, выучить по одному сонету на выбор.

Зарубіжна література

Повторити загальну характеристику доби Просвітництва.
Написати творчу роботу (розгорнуту відповідь): "Конфлікт "природної людини" та суспільства" за твором Вальтера "Простак".
Підготувати реферат за темою "Своєрідність німецького Просвітнитва".
Ознайомитися з життям і творчістю Гете. Прочитати трагедію "Фауст".

Англійська мова

Unit 11. Англомовні країни.
PB с. 84-90, усі вправи
WB с. 64-68, усі вправи

Німецька мова

Тема: З історії науки і техніки. Проблема захисту навколишнього середовища.
Підготувати усні доповіді за темами.

Французька мова

Тема: Покупки. Мода і стиль.
Підручник: сс. 60-81
Читання: сс. 62, впр. 5; с. 71-72, впр. 2
Усні завдання: с. 63, впр. 8; с. 72, впр.3, 4, 5; с. 77, впр.8
Лексика: сс. 64-66, 78: виписати слова, вивчити
Граматика: вказівні займенники с. 68, дієслово mettre с. 70, питальний займенник quel с. 70, партитивний артикль, дієслова boire, manger, acheter с. 79-80
Письмові завдання: с. 68, впр.4; с. 70, впр. 7, 10; с. 80, впр. 4, 6 - письмово у зошиті.

Історія України

Теми: Початок національного відродження к. XVIII - п. XIX ст. Національна ідея, українознавство, народознавство. Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. Ідея соборності українських земель - опрацювати, вміти відповідати на запитання, скласти кросворд письмово.

Всесвітня історія

Теми: Головні ознаки суспільно-політичного та економічного розвитку світу від к. XVIII до п. XX ст. Англія у XIX ст. Росія у XIX ст. - опрацювати, вміти відповідати на запитання, скласти кросворди, підготуватися до тематичного оцінювання.

Інформатика

У текстовому редакторі WORD написати твір на тему : " Етапи історії розвитку комп'ютерів" з додаванням малюнків та ілюстрацій.
Намалювати схему апаратної частини комп'ютера у програмі PAINT та додати її у свій твір. Зберегти документ.

Біологія

Теми: Кровообіг. Дихання опрацювати, відповідати на запитання письмово у зошиті, підготуватися до тематичного оцінювання.

Хімія

Тему: Іонні рівняння опрацювати самостійно, відповідати на запитання, зробити конспект.

Фізика

Опрацювати теми: Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола. Послдовне з'єднання провідників. Паралельне з'єднання провідників. Відповідати на запитання письмово у зошиті. Вивчити закон Ома.

Кiлькiсть переглядiв: 102

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.